Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Як вірно відобразити цепочку господарських операцій: безкоштовно отримано літературу на суму 1638,00грн. у лютому 18р. Та як така операція буде відображена по головній книзі та відповідно по формі 2ДС у березні 18р, якщо рахунок 7511 закривається у лютому

[]

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з безоплатно отриманих основних засобів здійснюється відповідно до пунктів 1.11, 5.5, 5.6, Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Відображення доходу від безоплатно отриманих основних засобів
Дт2313 Кт7511

Відображення касових видатків
Дт2117 Кт2313

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)
Дт10,11 Кт2117
Водночас
Дт7511 Кт5111

Сума зносу безоплатно отриманих основних засобів
Дт5111 Кт1411,1412

Щодо відображення у Книзі «Журнал-головна», то сума з меморіального ордера переноситься спочатку до графи "Сума оборотів за меморіальним ордером", а потім за дебетом та кредитом відповідних субрахунків., відповідно до наказу МФУ від 08,09,17 №755.
Щодо, сум, які обліковується на субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів», то такі надходження відображаються не у формі № 2-дс “Звіт про фінансові результати”, а у формі № 1-дс “Баланс”.
За надходженнями безкоштовно отриманих матеріальних цінностей субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» не застосовується. 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР