Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Які правильні проводки: Отримання гуманітарки МНА, отримання МНА та списання МНА та гуманітарки?

[]

 Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, проводяться записи:
списання об'єктів інших необоротних матеріальних здійснюється так:
- нарахування амортизації у місяці вилучення (50% від первісної вартості)
Дт 8014, 8114 “Амортизація”
Кт 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
- списання активу (100% вартості)
Дт 1412 “Знос інших необоротних матеріальних активів”
Кт 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.
Потім відносимо на накопичений фінансовий результат суму первісної вартості інших необоротних матеріальних активів при їх списанні
Дт 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”
Кт 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”.
Приклад:
Станом на 01.01.17 перенесені залишки
Дт1113 6000,00
Кт1412 3000,00
Кт5111 3000,00
Зважаючи на те, що на субрахунок 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року перенесено залишок субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, тому до накопиченого фінансового результату відноситься 50% первісної вартості інших необоротних матеріальних активів.
Дт 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”
Кт 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”
3000,00.
Тепер маємо:
Дт1113 6000,00
Кт1412 3000,00
Кт5111 6000,00
Дт5512 3000,00
У 2017 році списується актив:
нарахування амортизації у місяці вилучення (50% від первісної вартості) та віднесення сум видатків на фінансовий результат.
Дт8014 Кт1412 (50% вартості)
Дт5511 Кт8014 (50% вартості)
Дт5512 Кт5511(50% вартості)
- списання активу (100% вартості)
Дт 1412 Кт 1113 (100% вартості)
Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості інших необоротних матеріальних активів.
Дт5111 Кт 5512 (100% вартості)

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР