Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Які бухгалтерські проведення потрібно зробити при списанні нематеріальних активів (патентів)? Кредитового залишку по рахунку 5311 в бухобліку немає?

[]

 Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, при списанні об’єктів нематеріальних активів списується накопичена амортизація об’єктів нематеріальних активів Дт1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів» та Кт12 «Нематеріальні активи».
Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості нематеріальних активів, при їх списанні за Дт51 «Внесений капітал» та Кт5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР