Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

бюджетній установі виділено асигнування з бюджету на придбання МНМА(в подальшому оприбутковано на рахунок 1113 на суму 18681,00 грн.). Придбання відображено за КЕКВ 2210! Яка послідовність складання бухгалтерських проведень? І чи доцільно використовувати

[]

 У випадках, коли отримані асигнування цілеспрямовано направляються на
придбання активів, які відносяться до основних засобів чи інших необоротних
матеріальних активів, відображаються як цільове фінансування.
Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками
бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219:
Отримання цільового фінансування для придбання інших необоротних матеріальних активів
Дт 2313 «Реєстраційні рахунки»
Кт 54 «Цільове фінансування»;
Відображення сум придбання об’єктів інших необоротних матеріальних активів
Дт 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»
Кт 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу інших необоротних матеріальних активів
Дт 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
Кт 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»
Водночас
Дт 54 «Цільове фінансування»
Кт 51 «Внесений капітал»;
Нараховано 50% амортизації на інші необоротні матеріальні активи
Дт 8014 «Амортизація»
Кт 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР