Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

На балансі установи обліковуються об’єкти основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, але вони цілком придатні для подальшої експлуатації, на такі об’єкти встановлюють ліквідаційну вартість. Підкажіть якими проводками Дт 1014 Кт 5111?

[]

 Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості відображається проведенням за Дт 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" та Кт 51 "Внесений капітал".

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР