Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

В связи появлением счета 7112 "доход от оприходования активовов,не учтенных в балансе" к какому виду доходов по бюджетной классификации его относить 2510100 или 25010400?

[]

Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи, відображаються як доходи на субрахунку 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі", за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності", згідно Класифікації доходів бюджету, затверджених наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР