Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Які проведення потрібно зробити для списання основного засобу, на який нараховано 100% зносу та встановлена ліквідаційна вартість? Коригування внесеного капіталу не здійснювалося.

[]

 Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219:
Вибуття об’єктів основних засобів
- сума зносу
Дт 1411 «Знос основних засобів»
Кт 10 «Основні засоби»
- ліквідаційна вартість
Дт 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»
Кт 10 «Основні засоби»;
Потім відносимо на накопичений фінансовий результат первісної вартості основних засобів при їх списанні.
Зважаючи на те, що на рахунок 51 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року перенесено залишок субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, а це ліквідаційна вартість, то і на накопичений фінансовий результат відноситься ліквідаційна вартість основних засобів, яка була станом на 01.01.2017 року. .
Дт 51 «Внесений капітал»
Кт 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР