Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Господарські операції з ДТ і Кт: ми здійснили попередню оплату за тепло в сумі 19142,86 у вересні по рахунку фактурі. Якими бух проведеннями буде це відображено у вересні, а потім як закрити жовтень, коли нам видадуть акт

[]

Відповідно до пункту 5.7 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо, шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством, Дт 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", Кт 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки". Проведення вересня.
У жовтні, після отримання акта на надані послуги, відповідно до Рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат кодами бюджетної класифікації, відповідно до листа МФУ від 30.12.2016 №31-11420-06-5/37851, оплата комунальних послуг та енергоносіїв відноситься на витрати Дт8013(8023) «Матеріальні витрати» та закриваються розрахунки Кт2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість". 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР