Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Установою отримано послуги з побудови, створення і впровадження систем відеоспостереження, а саме: монтажні та пусконалагоджувальні роботи з встановлення системи технологічного відеоспостереження, з матеріалів «ВИКОНАВЦЯ», оплата за рахунок видатків по КЕ

[]

Відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11, первісна вартість об'єкта основних засобів може формуватися як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат (витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо) згідно з економічною класифікацією видатків бюджету.
Отже, якщо установою, було прийнято рішення щодо придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, які є однією із груп основних засобів, за рахунок поточних витрат, то відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, в бухгалтерському обліку необхідно зробити записи відповідно до розділу 1 «Облік основних засобів».
Крім класичних проведень для визначення первісної вартості активів через відповідні субрахунки рахунку 13 «Капітальні інвестиції», проводиться запис на вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів.Дт 7 класу «Доходи» та Кт 54 «Цільове фінансування».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР