Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Яким проведення потрібно нараховувати амортизацію на малоцінні необоротні матеріальні активи, безоплатно отримані у 2016 році та раніше?

[]

 Відповідно до пункту 7 розділу ІY Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», амортизація необоротних матеріальних активів, нараховується в першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу). Отже при нарахуванні амортизації основним показником є передача необоротних матеріальних активів у використання.
Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, відображення нарахованої суми зносу на необоротні матеріальні активи, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності визначено у п.1.12.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР