Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Чи нараховується знос на суму індексації вартості обєктів житлового фонду?

[]

У бухгалтерському обліку відображення індексації житлових будинків здійснюється відповідно до пункту 1.20 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219. Тобто при проведенні індексації проводиться дооцінка первісної вартості та коригування суми зносу.
Відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11, визначено, що об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується. Вартість, яка амортизується, складається з первісної або переоціненої вартості основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Тобто амортизація нараховується на вартість основного засобу, яку було проіндексовано.

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР