Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

На якому рахунку необхідно обліковувати придбані Бланки трудових книжок і вкладки до них? Як відобразити в бух.обліку їх видачу працівнику?

[]

Бланки документів трудових книжок, у тому числі й тих, котрі раніше були «суворими», але вже на цей час такими не є, обліковують на субрахунку 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Позабалансовий облік таких бланків вести не потрібно.
Якщо ж говорити про питання контролю за збереженням та використанням бланків документів, які хоча вже й не належать до «суворих», але вимагають до себе особливого ставлення (проїзні документи, документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо), то порядок обліку таких бланків необхідно закріпити у наказі про облікову політику установи.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерсва праці України, Міністерства юстиції України, Міністерсва соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. №58, при виписуванні трудової книжки, або вкладиша до неї, або дубліката трудової книжки власник або уповноважений ним орган стягує з працівника суму її вартості (пункт 6.1). Працівник вносить кошти за бланк трудової книжки до каси роботодавця (п. 7.2 Інструкції № 58).

Виписані бланки трудових книжок відносяться на витрати поточного періоду (8013), або фінансовий результати виконання кошторису звітного періоду (5511), або накопичені фінансові результати виконання кошторису (5512), в залежності від періоду придбання бланків трудових книжок.

Одночасно кошти за бланки трудових книжок вносяться в касу установи (Дт2211 КТ2117). З каси установи зараховуються на реєстраційний рахунок з обліку коштів спеціального фонду, як кошти від реалізації майна (Дт2313 КТ2211) та відображається сума нарахованого доходу (Дт2117 КТ7211).

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР