Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

За рахунок субвенції місцевого бюджету державному бюджетна організація отримала кошти на капітальний ремонт. Перший платіж буде сплачений за виготовлення проекту. На який рахунок витат списується сума на 8013 чи на 8431?

[]

Відповідно пункту 1 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.
Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.
Тобто, якщо при проведенні капітального ремонту не відбулося поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкція (реставрація), модернізація, добудова, дообладнання), то витрати, понесені при проведені капітального ремонту, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені, Дт 8013, 8113 «Матеріальні витрати».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР