Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Як відобразити в бухгалтерському обліку операцію з перерахування до бюджету суми заборгованності по депонованій заробітній платі, строк позовної давності якої минув?

[]

Відповідно до пункту 6.6 Типової кореспонденції субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та
зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими
фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015
№ 1219 (із змінами), списання сум депонентської заборгованості, строк
позовної давності якої минув, здійснюється за дебетом субрахунку 6412
«Розрахунки з депонентами» та кредитом субрахунку 5512 «Накопичені
фінансові результати виконання кошторису».
Нарахування суми депонованої заробітної плати, яка підлягає перерахуванню
в бюджет здійснюється за дебетом субрахунку 5512 «Накопичені фінансові
результати виконання кошторису» та кредитом рахунку 63 «Розрахунки за
податками і зборами».
Перерахування до бюджету депонованої заробітної плати, щодо якої минув
строк позовної давності, відображається у бухгалтерському обліку за
дебетом рахунку 63 «Розрахунки за податками і зборами» та кредитом
субрахунку 2314 «Інші рахунки в Казначействі».
 

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР