Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Чи збільшує вартість активів капітальний ремонт?

[]

Відповідно до листа Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2012 року № 7/17-12928, капiтальний ремонт — сукупнiсть робiт, якi передбачають втручання у несучi конструктивнi системи при замiнi або вiдновленнi конструкцiй, iнженерних систем та обладнання введених в експлуатацiю в установленому порядку об’єктiв будiвництва без змiни їх функцiонального призначення та зовнiшнiх геометричних розмiрiв у зв’язку з їх фiзичною зношенiстю та руйнуванням, полiпшення експлуатацiйних показникiв, а також благоустрiй територiї.
Роботи по замiнi покрiвлi, вiкон, дверей, утеплення (або гiдроiзоляцiї) фасадiв не передбачають перебудови введених в експлуатацiю об’єктiв будiвництва, змiну їх функцiонального призначення або геометричних розмiрiв.
Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, збільшують первісну вартість основного засобу витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання).  

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР