Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Які проводки необхідно зробити при придбанні за кошти загального фонду та введенні в експлуатацію принтера вартістю до 5 тис грн.?

[]

Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, оприбуткування основних засобів здійснюється в такому порядку:


Відображення сум придбання об’єктів основних засобів


Дт 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»


Кт 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ;


Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів


Дт 10 «Основні засоби»


Кт 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»


Водночас


Дт 54 «Цільове фінансування»


Кт 51 «Внесений капітал» ;

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР