Программное обеспечение для автоматизации и управления предприятиями и государственными учреждениями

 

www.parus.ua > Поддержка > Методконсультация по Бухгалтерии

Вернуться в список вопросов

Як відобразити в бухгалтерському обліку списання основних засобів, які введені в експлуатацію до 01.01.2017 року?

[]

Відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219:
Вибуття об’єктів основних засобів
- сума зносу
Дт 1411 «Знос основних засобів»
Кт 10 «Основні засоби»
- залишкова вартість
Дт 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»
Кт 10 «Основні засоби»;
Потім відносимо на накопичений фінансовий результат первісної вартості основних засобів при їх списанні.
Зважаючи на те, що на рахунок 51 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року перенесено залишок субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами”, а це залишкова вартість, то і на накопичений фінансовий результат відноситься залишкова вартість основних засобів, яка була станом на 01.01.2017 року. .
Дт 51 «Внесений капітал»
Кт 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР