www.parus.ua > Продукция > Для крупных предприятий (ERP-система) > Технико-экономическое планирование

Версия для печати

Техніко-економічне планування

Техніко-економічне планування - це розробка і встановлення кількісних і якісних показників діяльності підприємства на період. 
 
Автоматизація значно підвищує ефективність техніко-економічного планування, в першу чергу, завдяки рішенню проблем:
 • Прорахунку декількох варіантів планів виробництва (з метою вибору оптимального або на випадок різного розвитку подій) за рахунок прискорення процесу формування плану і скорочення його трудомісткості. 
 • Економічної та фінансової оцінки планів виробництва завдяки інтеграції виробничого планування з плануванням витрат і через нього - з фінансовим плануванням.

Особливості техніко-економічного планування

Оригінальність рішення Парус визначається наступним: 

 1. В основу системи закладена математична модель виробництва, елементами якої є виробничі процеси, що мають входи (сировина, праця) і виходи (продукція, відходи), що створює широкі можливості адаптації системи до різних видів підприємств шляхом опису відповідної моделі.
 2. У систему спочатку закладені можливості для реалізації галузевих особливостей (утворення побічних продуктів і зворотних відходів у виробництві, позамовний та попередільний методи планування витрат).
 3. Використання моделі розподілу з налаштованими алгоритмами розподілу замість фіксованих кроків і алгоритмів розподілу накладних витрат в інших системах.
 4. Використання замість фіксованих форм звітів, що настроюються користувачем табличних додатків на основі Excel і користувальницьких звітів на основі Crystal Reports, що поєднують звичність в роботі з простотою доступу до даних.

Автоматизація процесу «Техніко-економічне планування» дозволяє вирішити наступні завдання: 

 1. На підставі даних плану продажів, залишків продукції і нормативів формується план виробництва, де вказується номенклатура та обсяги випуску продукції.
 2. Відповідно до плану виробництва, а також нормативами створюється виробнича програма, в якій зазначаються номенклатура, обсяг і терміни випуску продукції окремими підрозділами (цехами, дільницями). 
 1. Відповідно до плану виробництва, а також нормативами визначається потреба в ресурсах:
 • матеріали, сировина, комплектуючі з урахуванням залишків на складі;
 • трудові ресурси з деталізацією, наприклад, за професіями і кваліфікації;
 • обладнання та допоміжні матеріали. 
 1. За даними, отриманими на попередніх етапах, формуються планові витрати, які розподіляються по підрозділах і видам продукції. Потім проводиться калькуляція планової собівартості виробництва і продукції. Рентабельність виробництва продукції виходить шляхом зіставлення собівартості продукції з плановими цінами її реалізації.

 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус